Skąd pochodził Józef?

Nazaret
Hebron
Betlejem
Jerozolima

Które zwierzęta były obecne przy narodzeniu Jezusa według Biblii?

Krowy, owce, kozy
Krowy, osły, kozy
Różne zwierzęta hodowlane
Nie wiadomo

Kto zobaczył gwiazdę na Wschodzie?

Pasterze
Mędrcy
Maria i Józef
Trzej królowie

Zgodnie z Biblią, w jaki sposób Maria i Józef dotarli do Betlejem?

Na osiołku
Józef szedł, a Maria jechała na osiołku
Pieszo
Nie wiadomo

Ilu aniołów przemówiło do pasterzy?

Jeden
Trzech
Wielu
Żadne z powyższych

Co to jest mirra?

Starożytna moneta
Popularny napój
Zioła używane przy pochówku zmarłych
Łatwo obrabialny metal

Zgodnie z Biblią, ilu mędrców przybyło do Jezusa?

Trzech
Czterech
Sześciu
Nie wiadomo

Gdzie mędrcy znaleźli Jezusa?

W żłobie
W stajence
W domu
Żadne z powyższych

Gdy mędrcy znaleźli Jezusa, był on:

Noworodkiem owiniętym w pieluszki
Małym dzieckiem
Chłopcem w świątyni
Dorosłym mężczyzną

Gwiazda na Wschodzie, za którą podążali mędrcy:

Pozostawała stale w jednym miejscu
Stale podążała w jednym kierunku
Zatrzymała się nad miejscem pobytu Jezusa
Znikała i pojawiała się

Dlaczego mędrcy zatrzymali się w Jerozolimie?

Aby poinformować Heroda o Jezusie
Aby dowiedzieć się, gdzie jest Jezus
Aby zapytać o gwiazdę
Aby kupić prezenty

W których Ewangeliach znajdujemy historię Bożego Narodzenia?

Tylko w Ew. wg św. Łukasza
W Ew. wg św. Mateusza, Marka i Łukasza
W Ew. wg św. Mateusza i Łukasza
We wszystkich

Który z proroków przepowiedział narodziny Jezusa słowami: "Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel"

Izajasz
Eliasz
Daniel
Mojżesz

Co oznacza imię Emmanuel?

Bóg, który widzi
Bóg zbawia
Bóg jest wszechmocny
Bóg jest z nami

Królem jakiego kraju był Herod?

Judea
Samaria
Izrael
Palestyna

Co oznacza imię Jezus?

Bóg z nami
Bóg jest pasterzem
Bóg zbawia
Bóg, który widzi