Co symbolizuje wielkanocne jajko?

wszechświat
nowe życie
nic konkretnego
oczyszczenie z grzechu

Które zdanie NIE jest prawdziwe:

Jezus umarł, aby ludzie mogli żyć wiecznie
Jezus przepowiedział swoją śmierć
Jezus nie musiał umierać, aby zbawić ludzi
Jezus zginął z rąk władz rzymskich

Z jakim żydowskim świętem wiąże się Wielkanoc?

z żadnym
z Chanuką
z Paschą
z Jom Kippur

Kto pierwszy spotkał zmartwychwstałego Chrystusa?

Apostoł Tomasz
Apostoł Piotr
Apostoł Paweł
Maria Magdalena

Co się stało, gdy umarł Jezus?

świątynia legła w gruzach
zaprzestano składać ofiary
umarł arcykapłan Kajfasz
zasłona w świątyni się rozdarła

Ile prawdopodobnie ważył kamień u grobu Jezusa?

ok. 50 kg
ok. 100 kg
ok. 200 kg
ok. 1500 kg

Baranek jest symbolem:

nauczania Chrystusa
narodzin Chrystusa
ofiary Chrystusa
czynów Chrystusa

Kto ofiarował grób na pochówek Jezusa?

Józef z Arymatei
Szymon z Cyreny
Paweł z Tarsu
Barnaba z Cypru

Kto świętuje Wielkanoc?

katolicy, prawosławni, protestanci i żydzi
katolicy, prawosławni i protestanci
katolicy i prawosławni
katolicy

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest istotne?

Jezus dał przykład do naśladowania
Jezus pokonał śmierć, grzech i szatana
Jest dowodem na reinkarnację
Nie jest. Liczy się tylko śmierć Jezusa